Boekhandel

Ingressus is een dienstverlener voor bibliotheken.
Via onze boekhandel kunt u voor uw gehele organisatie boeken bestellen.
Desgewenst leveren wij ze kastklaar aan.

Neem voor vragen contact op met boekhandel@ingressus.nl